Acasă Comisia de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap

Comisia de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap

Autoritatea Națională – Protecția Drepturilor Persoanelor cu Dizabilități

Comisia de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap

Etapele Evaluării în vederea încadrării în grad de handicap

Etapa 1 – DEPUNEREA DOSARULUI

Documentele necesare în vederea evaluării complexe sunt:

 • cerere-tip de evaluare complexă (anexa 4 – HG nr. 430/2008)

- se depune la registratura primăriei din localitatea de domiciliu sau la registratura DGASPC;

- în cazul persoanelor care solicită o nouă evaluare, se depune cu 60 de zile înainte de expirarea termenului de valabilitate al certificatului de încadrare în grad de handicap.

 • copie de pe documentele de identitate
 • documente medicale:
  • referat privind situaţia medicală prezentă, întocmit de medicul specialist
  • scrisoare medicală-tip de la medicul de familie, numai în situaţia primei prezentări la serviciul de evaluare complexă (anexa 5-HG nr. 430/2008)
  • investigaţii paraclinice solicitate de serviciul de evaluare complexă
 • ancheta socială efectuată de serviciul social specializat din cadrul primăriei în a cărei rază are domiciliul sau reşedinţa persoana cu handicap, potrivit modelului-cadru (anexa 6-HG nr. 430/2008)
 • adeverinţă din care să rezulte calitatea de salariat, în cazul salariaţilor, copie a deciziei de pensionare şi, respectiv, talon de pensie, în cazul pensionarilor, adeverinţă conform căreia persoana nu are niciun venit, în cazul persoanelor fără venituri.

Programarea pentru evaluare:

Serviciul de evaluare complexă verifică şi analizează dosarul persoanei solicitante şi, în termen de 5 zile lucrătoare, comunică persoanei data planificată la care urmează a se prezenta în vederea evaluării; în cazul unui dosar incomplet, solicită completarea dosarului cu documentele necesare.

 • Evaluarea complexă – în maximum 60 de zile de la data înregistrării cererii.
 • În cazul persoanelor nedeplasabile, în baza scrisorii medicale şi a anchetei sociale, evaluarea complexă se va efectua la domiciliul/reşedinţa persoanei în cauză.

ETAPA 2 – EVALUARE

 •  După efectuarea evaluării de către serviciul de evaluare complexă, se elaborează Raportul de evaluare complexă care cuprinde propunerea de încadrare/neîncadrare și propunerea de PIRIS (plan individual de abilitare-reabilitare)
 • Dosarul persoanei este transmis comisiei de evaluare, care soluţionează cazul în termen de cel mult 15 zile lucrătoare de la data referirii.

ETAPA 3 – ÎNCADRARE 

 • Comisia de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap (CEPAH) analizează dosarul persoanei și eliberează certificatul de încadrare şi programul individual de integrare şi reabilitare socială.
 • Documentele eliberate de CEPAH comunică prin poştă, cu confirmare de primire, de către secretariatul comisiei.

 ETAPA 4 – CONTESTAREA CERTIFICATULUI

Certificatele pot fi contestate în 30 de zile calendaristice de la comunicare la instanța de contencios administrativ competentă, potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare, cererile adresate instanței fiind scutite de taxa de timbru.

Tipizate:

Cerere tip evaluare complexă

Scrisoare medicală


Date de contact și localizare

Piața Muzeului 3, Cluj-Napoca

Comisia de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap 3 recenzii

Scrie o recenzie
4.3
3 recenzii
 • Toxin Iobagi Marcela

  Bună ziua am depus dosarul pentru mama în data de 30 aprilie și nu am primit nimic, nici nu am fost sunata pe WhatsApp, nici nu a fost fizic nimeni, ce trebuie sa fac? Mulțumesc.

 • Gabriela

  Nu gasesc adresa de email, imi puteti scrie aici adresa de email?

 • Lacatus Ciprian

  Am certificatul da m-a respins.

Scrie o recenzie

Adresa ta email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *